GISlight. Što je to?

GISlight

GISlight je aplikacija namijenjena prvenstveno ažuriranju podataka GIS baze javne rasvjete ali isto tako i obradi podataka radnih naloga vezanih uz sve aktivnosti na toj instalaciji. Rezultat spomenutog je pored dnevno ažurnog stanja podataka o javnoj rasvjeti i mogućnost dobivanja većeg broja izvještaja i analiza kako uz trenutno stanje instalacije (broja, tipa i snage) instaliranih svjetiljki tako i o utrošenom radu i materijalu (svjetiljki, žarulja, prigušnica …) na održavanju/investicijama javne rasvjete.

GISlight – osobna karta

Opcije: OSNOVNA i NAPREDNA inačica.